การทำงานของผลิตภัณฑ์ Herbenzyme

การป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เกิดจากการกินการอยู่ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดสารพิษต่างๆ สารตกค้างสะสมในเซลมาก จนส่งผลให้อวัยวะและระบบต่างๆ ทำงานผิดเพี้ยนไป รวมทั้งการย่อย การเผาผลาญสารอาหารบกพร่อง ดังนั้น การออกแบบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ จึงประกอบด้วยสามประสาน คือ

1. การกำจัดของเสีย ในระดับเซล ในเลือด ในลำไส้ ในไต เช่น อนุมูลอิสระ สารตัวกลางที่เกิดจากการเผาผลาญสารอาหาร สารพิษ สารปนเปื้อนต่างๆ ของเสียต่างๆ เหล่านี้ จะต้องถูกกำจัดออก ในรูปก๊าซจากลมหายใจ เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ องค์ประกอบในส่วนผสมที่ทำหน้าที่จะต้องมีสารต้านอนูมูลอิสระสูง วัดโดย SOD, ORAC ,Catalase รวมถึงเอ็นไซม์ต่างๆ และทำให้ขับเคลื่อนในสำไส้ดี เกิดการขับถ่ายดีด้วย

2. การฟื้นฟู สารประเภทเมตาโบไลท์ (Metabolite) ที่เกิดในช่วงกระบวนการชีวภาพจะช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารและการเผาผลาญสารอาหารกลับมาปกติดี ส่งผลให้กระบวนการสร้างพลังงานการสร้างซ่อมแซมที่สึกหรอการสร้างฮอร์โมน ระบบทางเดินประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน กลับมาปกติ

3. การปรับสมดุลย์ ในผลิตภัณฑ์ Herbenzyme มีส่วนผสมของเห็ดหลากหลายชนิดที่ผ่านการคัดเลือก และเพาะเลี้ยงอย่างถูกวิธี ผ่านกระบวนการนาโนชีวภาพ จึงได้ประสิทธิภาพของสารสำคัญเชิงรวมแบบสมบูรณ์ และสารสำคัญเชิงเดี่ยวยังอยู่ครบ จึงมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายปรับสมดุลย์ได้ดีมากขึ้น เสริมสร้างภูมิ และรวมถึงระบบฮอร์โมนต่างๆที่ผิดเพี้ยนกลับมาสู่ภาวะปกติ

  • lineline_แก้ไข

©2019 by Herbenzyme. Proudly created with Wix.com