มะเร็ง ไม่ร้าย ... มีทางออก

อัพเดตเมื่อ: 22 ส.ค. 2019มะเร็ง สาเหตุหลักเกิดจากสารพิษ ไม่ว่าจากการบริโภค จากกระบวนการเผาผลาญที่อยู่ในเซลล์ รวมถึงความเครียดที่ส่งผลถึงระบบเผาผลาญกระบวนการเผาผลาญที่ไม่สมบูรณ์ในเซลล์จะได้สารพิษมาก รวมทั้งสารตัวตัวกลางเกิดมาก ล้วนส่งผลเสียต่อ DNA ในเซลล์ ทำให้การทำงาน DNA ผิดปกติ จนเกิดการสร้างเซลล์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมคุมได้ เซลล์ที่ถูกสร้างใหม่ๆอย่างรวดเร็วนี่แหละคือ เซลล์มะเร็งร้าย


มะเร็งมีหลายชนิด จะถูกเรียกชื่อตามตำแหน่งที่เกิดมะเร็ง เช่น เกิดที่ตับเรียกว่ามะเร็งตับ เกิดที่ปอดเรียกว่ามะเร็งปอด เป็นต้น มะเร็งต่างจากเนื้องอก ก็คือ มะเร็งเป็นเนื้อร้ายจะกระจาย ส่วนเนื้อคือก้อนเนื้อที่ไม่กระจาย อาจยุบเองได้

กลุ่มเสี่ยง

วิถีชีวิต ผู้ที่กิน อยู่ไม่ถูกต้อง จากกรรมพันธุ์ และจากสภาวะแวดล้อม เช่น บริโภคอาหารที่ปนเปื้อน เคมี สารพิษ เชื้อรา อาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงอุณหภูมิสูง หมดอายุ ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ พยาธิ ไวรัส สารก่อมะเร็งทั้งหลาย โลหะหนัก ความเตรียด พักผ่อนน้อย อยู่ในที่สารพิษสูง

ดัชนีชี้วัด ในการวินิจฉัยไม่มี แต่มีดัชนีในการเฝ้าติดตามโรค เช่น CEA marker หรือตรวจสารที่เซลล์มะเร็งจุดนั้นๆ สร้างขึ้น

อาการมีหลายรูปแบบ ปวด บวม มีไข้ อาการขึ้นว่ากับไปปรากฏที่อวัยวะใด ก้อนเนื้อร้ายจะขยายขนาดจนไปเบียดอวัยวะนั้นๆ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดตามอาการขึ้นกับว่า อวัยวะนั้นทำหน้าที่อะไร


การรักษาแบบปัจจุบัน

1. โดยรูปแบบแพทย์แผนปัจจุบัน โดย

การผ่าตัด เอาก้อนเนื้อร้ายออก มีข้อเสียคือ จะทำให้เกิดการกระจายของเนื้อร้ายอย่างรวดเร็ว จึงมักตามด้วยการฉายแสง แต่ภายเวลานานก็กลับมาเป็นได้อีก การฉายแสง ข้อเสียคือ ทำลายเซลล์ดีด้วยและส่วนใหญ่ใช้เพื่อประคับประคองอาการ เคมีบำบัด หรือเคโม คือ บำบัดด้วยสารเคมี จะทำลายเซลล์มะเร็งด้วยและเซลล์ดีเช่นกัน เซลล์ดีมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างพลังงาน และรักษาสมดุลต่างๆ หลังเคมีบำบัด จึงเกิดอาการแพ้มาก เช่นผมร่วง ภูมิต่ำและอีกสารพัดโรคตามมา ตัวเคมีเองก็เป็นสารก่อมะเร็งชนิดแรง และทำให้ DNA กลายพันธุ์


2. รูปแบบธรรมชาติอื่นๆ

  • Hyperthermia โดยการใช้ความร้อนจากรังสี เช่น Microwave ยิ่งตรงไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรง เซลล์มะเร็งจะทนความร้อนได้แค่ 40 องศา ส่วนเซลล์ดี จะทนได้ถึง 43 องศา

  • Detoxification สาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งเกิดจากสารพิษ จากอาหาร น้ำ อากาศ ที่เป็นปัญหามากคือ สารพวกเกิดจากการบริโภค เช่น Heterocyclic amine คือ โปรตีนที่เกิดจากอาหารที่โดนความร้อนสูง เชื้อรา อาหารหมดอายุ สารเคมี สารก่อมะเร็งจากการกิน สารอนุมูลอิสระ สารพิษที่เกิดในเซลล์ ที่เกิดจากการเผาผลาญที่ไม่สมบูรณ์สารพิษตกค้างสะสมระหว่างเซลล์ (Cellular matrix) หากระหว่างเซลล์เต็มไปด้วยสารพิษจะทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อม เช่น ตับ ไต ข้อ ระบบภูมิ หากตับเสื่อม กระบวนการสร้างเอ็นไซม์ สร้างอินซุลินก็มีปัญหา เซลล์ก็จะมีปัญหา ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบส่งพลังงาน ออกซิเจนก็มีปัญหา สารพิษต่างๆก็จะยิ่งมากขึ้น ดังนั้นการรักษา จึงมุ่งเน้นเอาสารพิษข้างต้นออก ปรับปรุงกระบวนการเผาผลาญ หากสามารถปรับปรุงกระบวนการเผาผลาญทำให้เซลล์ทำงานได้ดี ระบบภูมิก็จะดี ของเสียก็น้อย การขจัดของเสียในเซลล์ พวกอนุมูลอิสระถูกขจัดได้ด้วย

  • Oxygen Therapy หากสามารถทำให้ Oxygen เข้าสู่เซลล์ได้มากก็จะช่วยเรื่องกระบวนการเผาผลาญด้วย การกำจัดของเสียด้วย รวมถึงลด Cholesterol Uric acid, Triglyceride, น้ำตาลในเลือด การแข็งตัวการหดตัวหลอดเลือดจะดี Hemoglobin จะเพิ่มด้วย เม็ดเลือดแดงมากขึ้น เกล็ดเลือดบางลง

  • Immune Modulation เป็นรูปแบบการรักษา โดยการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมา ไม่ว่ารูปแบบการกิน การฉีด เพราะเซลล์มะเร็งก็คือสิ่งแปลกปลอก หากภูมิคุมกันดีปกติ ก็สามารถ ขจัดเซลล์ผิดปกติได้ เช่น การฉีดวัคซีน BCG CWS ในญี่ปุ่น

  • Chelation อันนี้เป็นรูปแบบการรักษาสารพิษที่เป็นโลหะ ไม่ว่าจากยาฆ่าแมลง สารเคมี สารการสูดดมโลหะหนักโดยการทำให้โปรตีนไปจับโลหะหนัก (Chelation) จะทำให้ความเป็นพิษลดลง และสามารถขจัดได้

3. การรักษาทางจิต โดยหลักแล้ว กายและจิต จะถึงกัน อะไรเกิดที่กาย จิตก็รับผลด้วย อะไรเกิดที่จิตกายก็ได้รับผลด้วย ความเครียดจะส่งผลให้อวัยวะต่างๆทำงานรวนไปหมด การหลั่งนำย่อยผิดปกติ หากเรามีจิตที่ผ่องใส จิตสงบ ปริมาณสาร Telomerase ซึ่งมีผลต่อการสร้างเซลล์ฺ อายุของเซลล์ ก็จะมาก หากจิตดี สารนี้จะมาก จะช่วยทำให้ DNA อายุยาวและแข็งแรง จะช่วยทำให้เซลล์แข็งแรง สร้างเซลล์ใหม่ สาร anti-aging จะมากขึ้น จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ รูปแบบคือการทำสมาธิ การทำจิตให้สงบ การลดปัจจัยสร้างทุกข์ต่างๆ


การรักษาโดย HERBENZYME


คุณสมบัติในองค์ประกอบต่างๆใน Herbenzyme จะตอบโจทย์ เป็นการทำให้เซลล์ต่างๆกลับมาทำงานเป็นปกติ ทำให้เซลล์เองสามารถกำจัดของเสียทั้งในเซลล์ และสารตกค้างจากส่วนต่างๆ ออกไป โดยมีรายละเอียดคือ ดังต่อไปนี้

++ เอ็นไซม์ Digestive และ metabolite ในกระบวนการผลิต และ เห็ดจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญกลับมาเป็นปกติ ของเสียในและนอกเซลล์จะถูกกำจัดหรือย่อยไปโดย Digestive enzyme ส่วนในเซลล์ หากเมื่อระบบเผาผลาญดี สารพิษ พวกอนุมูลอิสระ สารตัวกลางก็เกิดน้อย และความสามารถในการกำจัดสารพิษของเซลล์ก็สามารถทำงานได้ ขจัดเซลล์ผิดปกติได้

++ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทางชีวภาพของ Herbenzyme ให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงและอนูเล็กมากเพื่อให้ร่างกายได้ดูดซึมได้ทันที ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น Super Oxidase dismutase, catalase, ORAC Glutathione Peroxidase, transferase, Reductase จะช่วยขจัดสารพิษออกมาในรูปคาร์บอนไดซ์ออกไซด์


++ เห็ดผสม ถั่งเช่า หลินจือ นางรม เห็ดหอม ไมตาเกะที่ผ่านกระบวนชีวภาพของ Herbenzyme จะช่วยสร้างภูมิต้านทาน และปรับสมดุล ต่างๆของรายการ โดยมีถั่งเช่าช่วยให้การจับออกซิเจนดีขึ้น ในการเผาผลาญดี จะช่วยทำให้กระบวนจับโลหะหนักโดย Protein ทำงานได้ดีขึ้น ในองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์ จึงสามารถรักษาที่เซลล์ ทำให้เกิด รูปแบบการรักษาแบบธรรมชาติที่ครบเพื่อปรับสมดุลให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานตามปกติ ซึ่งสรุปคือ

  • Immuno Therapy Increase metabolic and digestive system

  • Detoxification

  • Oxygen therapy

  • Chelating


------------------------------------------

สนใจติดต่อ

www.herbenzyme.com

ID line : @herbenzyme.th

Tel : 063-318-7759

  • lineline_แก้ไข

©2019 by Herbenzyme. Proudly created with Wix.com