รีวิวผลการใช้ดูแลอาการเบาหวาน และ ความดัน

คุณ เครือวัลย์ (ไม่ลงนามสกุล)

ภรรยาข้าราชการระดับสูง


มีอาการเป็นเบาหวาน และ ความดัน" ทาน Herbenzyme ตัว BPL ร่วมกับ VLD

2-3 วันแรก ปัสสาวะเริ่มใสมากขึ้น ทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ รู้สึกสดชื่นขึ้น มีเรี่ยวแรงมากขึ้น อาการวิงเวียนต่างๆลดลง เวลาเป็นแผล แผลก็หายเร็วขึ้น "

  • lineline_แก้ไข

©2019 by Herbenzyme. Proudly created with Wix.com